Usługi dotyczące ochrony przeciwpożarowej


Zachęcamy do zapoznania się ze świadczonymi przez nas kompleksowymi usługami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy:

    całkowitą obsługę zakładów pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
    przegląd techniczny, legalizację ciśnieniową, konserwację i naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego,
    badania instalacji hydrantowych tj. pomiar ciśnienia i wydajności sprzętu,
    próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
    oznakowanie obiektów znakami ochrony ppoż, ewakuacyjnej oraz bhp,
    sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Przeglądy gaśnic oraz drzwi ppoż

Ważnym elementem dbania o zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku są regularne przeglądy gaśnic oraz drzwi ppoż. Pierwsze z nich gwarantują możliwość podjęcia szybkiej reakcji w razie zaprószenia ognia, a drugie umożliwiają sprawną ewakuację znajdujących się w budynku osób w sytuacji, gdy pożar wymknie się spod kontroli.

Zgodnie z prawem przeglądy drzwi ppoż oraz gaśnic powinny odbywać się co najmniej raz do roku. Pozwala to na utrzymanie ich w należytym stanie oraz podjęcie odpowiednich działań w razie wystąpienia usterki któregoś z elementów wyposażenia.

Jeżeli chcesz zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w swoim zakładzie, skontaktuj się z nami! Wspólnie ustalimy częstotliwość oraz terminy przeglądu gaśnic i drzwi ppoż na jego terenie. Dzięki świadczonym przez nas usługom ochrona ppoż będzie utrzymana na najwyższym poziomie!
Badanie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

Obowiązek przeprowadzania przeglądów hydrantów wewnętrznych zapisany jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z zawartymi tam informacjami hydranty powinny być poddawane badaniom oraz pracom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

W przypadku hydrantów zewnętrznych zależne jest to od rodzaju, specyfiki oraz wielkości danego obiektu. Zgodnie z Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych właściciel obiektu zobowiązany jest do zaopatrzenia w wodę hydrantów zewnętrznych. Należy przeprowadzać regularne kontrole hydrantów zewnętrznych, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości związane z ich działaniem np. za niską wydajność.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług badania hydrantów. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wszystkich problemów z instalacją i zapewnienie jej pełnej wydajności w momencie, gdy będzie potrzebna.

Śledź nas na Facebooku